CLINICAL SIMULATION CENTRE

Circular


 1. Pekeliling Pentadbiran 1 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik UNIMAS
 2. Pekeliling Pentadbiran 2 / 2016 | Penstrukturan Semula Beberapa PTj di UNIMAS
 3. Pekeliling Pentadbiran 3 / 2016 | Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS
 4. Pekeliling Pentadbiran 4 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik
 5. Pekeliling Pentadbiran 5 / 2016 | Urusan Kenaikan Pangkat Akademik, UNIMAS
 6. Pekeliling Pentadbiran 6 / 2016 | Pemakluman Perpindahan Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat ke UNIMAS Business School
 7. Pekeliling Pentadbiran 7 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik UNIMAS
 8. Pekeliling Pentadbiran 8 / 2016 | Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS
 9. Pekeliling Pentadbiran 9 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Bukan Akademik, UNIMAS
 10. Pekeliling Pentadbiran 10 / 2016 | Pelaksanaan Tapisan Keselamatan
 11. Pekeliling Pentadbiran 11 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik UNIMAS
 12. Pekeliling Pentadbiran 12 / 2016 | Urusan Kenaikan Pangkat Bukan Akademik UNIMAS
 13. Pekeliling Pentadbiran 13 / 2016 | Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS
 14. Pekeliling Pentadbiran 14 / 2016 | Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh (7) Hari Setahun
 15. Pekeliling Pentadbiran 15 / 2016 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Pentadbiran, UNIMAS
 16. Pekeliling Pentadbiran 16 / 2016 | Pemakluman Penempatan Semula Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS
 17. Pekeliling Pentadbiran 17 / 2016 | Bayaran Permohonan Pelekat Kenderaan Tambahan untuk Staf dan Pelekat Kenderaan untuk Pelajar, Pelawat dan Kontraktor
 1. Pekeliling Pentadbiran 1 / 2017 | Garis Panduan Langkah Mengoptimumkan Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (ELKM) UNIMAS
 2. Pekeliling Pentadbiran 2 / 2017 | Pemantapan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan Akademik
  || Lampiran 1 || Lampiran 2 ||
 3. Pekeliling Pentadbiran 3 / 2017 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Pentadbiran, UNIMAS
 4. Pekeliling Pentadbiran 4 / 2017 | Larangan Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Yang Boleh Ditafsirkan Sebagai Tidak Menzahirkan Taat Setia Kepada Yang Di-Pertuan Agong, Negara Dan Kerajaan
 5. Pekeliling Pentadbiran 5 / 2017 | Keputusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT 2016)
 6. Pekeliling Pentadbiran 6 / 2017 | Pemakluman Penempatan Semula/Sementara Pegawai Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana, UNIMAS
 7. Pekeliling Pentadbiran 7 / 2017 | Perubahan Had Pembiayaan Kemudahan Perubatan dan Pergigian bagi Staf UNIMAS Lantikan Sebelum 01 April 2014 dan Lantikan Mulai 01 April 2014
 8. Pekeliling Pentadbiran 8 / 2017 | Pemakluman Kriteria dan Wajaran Baharu Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran, UNIMAS
 9. Pekeliling Pentadbiran 9 / 2017 | Majlis Mengangkat Ikrar Bebas Rasuah UNIMAS
 10. Pekeliling Pentadbiran 10 / 2017 | Forum Integriti UNIMAS
 11. Pekeliling Pentadbiran 11 / 2017 | Pemakluman Kenaikan Pangkat/Pemangkuan Pegawai Pentadbiran (Kumpulan Pengurusan & Profesional) UNIMAS
 12. Pekeliling Pentadbiran 12 / 2017 | Pemakluman Kenaikan Pangkat/Pemangkuan Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) UNIMAS
 13. Pekeliling Pentadbiran 13 / 2017 | Pemakluman Penempatan Semula/Sementara Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 14. Pekeliling Pentadbiran 14 / 2017 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 15. Pekeliling Pentadbiran 15 / 2017 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) UNIMAS
 16. Pekeliling Pentadbiran 16 / 2017 | Penstrukturan Dan Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS
 17. Pekeliling Pentadbiran 17 / 2017 | Pemakluman Pelantikan Semula Timbalan Naib Canselor UNIMAS
 18. Pekeliling Pentadbiran 18 / 2017 | Pemakluman Perubahan Tarikh Awal Muharram 1439H
 19. Pekeliling Pentadbiran 19 / 2017 | Penstrukturan dan Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS
 20. Pekeliling Pentadbiran 20 / 2017 | Pemakaian Gelaran untuk Naib Canselor UNIMAS
 21. Pekeliling Pentadbiran 21 / 2017 | Denda Bayaran Terhadap Kenderaan Staf, Pelajar & Orang Awam Yang Telah Dikompaun Atas Kesalahan Lalulintas Di Dalam Kampus UNIMAS
 22. Pekeliling Pentadbiran 22 / 2017 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 23. Pekeliling Pentadbiran 23 / 2017 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 24. Pekeliling Pentadbiran 24 / 2017 | Pindaan Tempoh bagi Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
 25. Pekeliling Pentadbiran 25 / 2017 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 26. Pekeliling Pentadbiran 26 / 2017 | Pindaan bagi Biaya Rawatan Perubatan di Klinik-Klinik Panel UNIMAS
 1. Pekeliling Pentadbiran 1 / 2018 | Penubuhan Tabung Endowmen Kesihatan UNIMAS
 2. Pekeliling Pentadbiran 2 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 3. Pekeliling Pentadbiran 3 / 2018 | Pemakluman Lantikan Khas Secara Pentadbiran Universiti bagi Jawatan Juruaudit (W48) dan Pegawai Undang-Undang (L48)
 4. Pekeliling Pentadbiran 4 / 2018 | Pelaksanaan Kelas-Kelas Sambungan Talian Telefon di UNIMAS
 5. Pekeliling Pentadbiran 5 / 2018 | Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS
 6. Pekeliling Pentadbiran 6 / 2018 | Pemakaian Gelaran Jawatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Bagi Skim S (Sosial - Pustakawan) di UNIMAS
 7. Pekeliling Pentadbiran 7 / 2018 | Penjenamaan Semula Beberapa PTj di UNIMAS
 8. Pekeliling Pentadbiran 8 / 2018 | Pemakluman Penempatan Semula P&P dan Pelaksana UNIMAS
 9. Pekeliling Pentadbiran 9 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat P&P dan Pelaksana UNIMAS
 10. Pekeliling Pentadbiran 10 / 2018 | Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan sebagai Cuti Rehat pada Tahun Persaraan
 11. Pekeliling Pentadbiran 11 / 2018 | Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
 12. Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Wanita Mengandung
 13. Pekeliling Pentadbiran 13 / 2018 | Kemudahan Cuti Umrah
 14. Pekeliling Pentadbiran 14 / 2018 | Pelaksanaan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi Pegawai
 15. Pekeliling Pentadbiran 15 / 2018 | Pemakluman Pelantikan Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS
 16. Pekeliling Pentadbiran 16 / 2018 | Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UNIMAS
 17. Pekeliling Pentadbiran 17 / 2018 | Carta Organisasi UNIMAS 2018
 18. Pekeliling Pentadbiran 18 / 2018 | Pindaan Bagi Biaya Rawatan Perubatan di Klinik-Klinik Panel
 19. Pekeliling Pentadbiran 19 / 2018 | Penglibatan Staf UNIMAS sebagai Pemandu Perkhidmatan E-Hailing
 20. Pekeliling Pentadbiran 20 / 2018 | Tatacara Penggunaan Letterhead Pusat Tanggungjawab di UNIMAS
 21. Pekeliling Pentadbiran 21 / 2018 | Pemakaian Gelaran Jawatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Bagi Skim S (Sosial – Pegawai Belia dan Sukan) di UNIMAS
 22. Pekeliling Pentadbiran 22 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 23. Pekeliling Pentadbiran 23 / 2018 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 24. Pekeliling Pentadbiran 24 / 2018 | Pemakluman Pelantikan Head of Research Cluster di UNIMAS
 25. Pekeliling Pentadbiran 25 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 26. Pekeliling Pentadbiran 26 / 2018 | Pemakluman Garis Panduan UNIMAS Global Staff Outreach (UGSO)
 27. Pekeliling Pentadbiran 27 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 28. Pekeliling Pentadbiran 28 / 2018 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 29. Pekeliling Pentadbiran 29 / 2018 | Pemakluman Pertukaran Portfolio Akademik dan Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 30. Pekeliling Pentadbiran 30 / 2018 | Carta Organisasi UNIMAS 2018
 31. Pekeliling Pentadbiran 31 / 2018 | Pindaan Nama Tabung Endowmen Kesihatan UNIMAS Kepada UNIMAS Care
 32. Pekeliling Pentadbiran 32 / 2018 | Kemudahan Cuti Keagamaan
 33. Pekeliling Pentadbiran 33 / 2018 | Pemanjangan Kemudahan Cuti Kuarantin Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)
 1. Pekeliling Pentadbiran 1 / 2019 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak
 2. Pekeliling Pentadbiran 2 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik Universiti Malaysia Sarawak
 3. Pekeliling Pentadbiran 3 / 2019 | Penyeragaman Gelaran Jawatan Pengarah Bagi Pentadbir Akademik di PTJ
 4. Pekeliling Pentadbiran 4 / 2019 | Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
 5. Pekeliling Pentadbiran 5 / 2019 | Penjenamaan Semula PTj di Universiti Malaysia Sarawak
 6. Pekeliling Pentadbiran 6 / 2019 | Pemakluman Pemberhentian Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) Kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di Universiti Malaysia Sarawak
 7. Pekeliling Pentadbiran 7 / 2019 | Pelantikan Pengarah Kanan
 8. Pekeliling Pentadbiran 8 / 2019 | Makluman Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
 9. Pekeliling Pentadbiran 9 / 2019 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 10. Pekeliling Pentadbiran 10 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 11. Pekeliling Pentadbiran 11 / 2019 | Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) Warganegara
 12. Pekeliling Pentadbiran 12 / 2019 | Makluman Penyambungan Tempoh Menjalankan Fungsi Sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UNIMAS
 13. Pekeliling Pentadbiran 13 / 2019 | Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UNIMAS
 14. Pekeliling Pentadbiran 14 / 2019 | Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP)
 15. Pekeliling Pentadbiran 15 / 2019 | Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)
 16. Pekeliling Pentadbiran 16 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 17. Pekeliling Pentadbiran 17 / 2019 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 18. Pekeliling Pentadbiran 18 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional UNIMAS
 19. Pekeliling Pentadbiran 19 / 2019 | Pemakluman Pelantikan Khas Pentadbiran Universiti bagi Jawatan Pegawai Kewangan, Gred W54 dan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F48
 20. Pekeliling Pentadbiran 20 / 2019 | Penstrukturan Semula Pusat Jaminan Kualiti dan Pembangunan Akademik
 21. Pekeliling Pentadbiran 21 / 2019 | Pemakluman Penempatan Semula dan Penempatan Sementara Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 22. Pekeliling Pentadbiran 22 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 23. Pekeliling Pentadbiran 23 / 2019 | Makluman Urusan Menjalankan Fungsi Sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UNIMAS
 24. Pekeliling Pentadbiran 24 / 2019 | Penutupan Akses Sistem ePrestasi Bagi Tujuan Penghantaran Sasaran Kerja Tahunan (SKT) & Kajian Semula Pertengahan Tahun (KSPT) Tahun 2019
 25. Pekeliling Pentadbiran 25 / 2019 | Penguatkuasaan Merekod Kehadiran Bertugas dan Pematuhan Waktu Bekerja
 26. Pekeliling Pentadbiran 26 / 2019 | Carta Organisasi UNIMAS 2019
 27. Pekeliling Pentadbiran 27 / 2019 | Penambahbaikan Ke Atas Tabung UNIMAS Care
 28. Pekeliling Pentadbiran 28 / 2019 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran (Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana) UNIMAS
 29. Pekeliling Pentadbiran 29 / 2019 | Dasar Menangani Gangguan Seksual UNIMAS
 30. Pekeliling Pentadbiran 30 / 2019 | Penambahbaikan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan Akademik
 31. Pekeliling Pentadbiran 31 / 2019 | Penambahbaikan Ke Atas Kadar Faedah Tabung Kebajikan Staf
 32. Pekeliling Pentadbiran 32 / 2019 | Penambahbaikan Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah dan Tambang Mengurus Pemindahan Barang Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 1. Pekeliling Pentadbiran 1 / 2020 | PPemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak
 2. Pekeliling Pentadbiran 2 / 2020 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Pelaksana Universiti Malaysia Sarawak
 3. Pekeliling Pentadbiran 3 / 2020 | Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Sarawak
 4. Pekeliling Pentadbiran 4 / 2020 | Pemakluman Garis Panduan Profesor Pelawat / Pensyarah Pelawat (Outbond)
 5. Pekeliling Pentadbiran 5 / 2020 | Pemakluman Garis Panduan Pelantikan Profesor Kehormat (Honorary Professor) Universiti Malaysia Sarawak
 6. Pekeliling Pentadbiran 6 / 2020 | Carta Organisasi UNIMAS 2020
 7. Pekeliling Pentadbiran 7 / 2020 | Penutupan Sementara Kampus UNIMAS Serta Perintah Kawalan Pergerakan bagi Menghadapi Penularan Wabak Coronavirus 2019 (COVID-19)
 8. Pekeliling Pentadbiran 8 / 2020 | Masa Operasi Premis Perniagaan Dan Premis Makanan Di Dalam Kampus Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan
 9. Pekeliling Pentadbiran 9 / 2020 | Pelan Tindakan Khas UNIMAS Dalam Menangani Kesan Wabak COVID-19 Serta Perintah Kawalan Pergerakan
 10. Pekeliling Pentadbiran 10 / 2020 | Pelan Tindakan Khas Unimas Dalam Menangani Kesan Wabak Covid-19 Serta Perintah Kawalan Pergerakanfasa 2
 11. Pekeliling Pentadbiran 11 / 2020 | Pelaksanaan Aplikasi UNIMAS WeCare E-Attendance WFH Untuk Pendaftaran Masuk Dan Keluar (Clock-In & Clock-Out) Waktu Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19
 12. Pekeliling Pentadbiran 12 / 2020 | Budaya Kerja Di Universiti Malaysia Sarawak Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
 13. Pekeliling Pentadbiran 13 / 2020 | Pemakluman Penempatan Semula Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 14. Pekeliling Pentadbiran 14 / 2020 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik Dan Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 15. Pekeliling Pentadbiran 15 / 2020 | Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
 16. Pekeliling Pentadbiran 16 / 2020 | Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan
 17. Pekeliling Pentadbiran 17 / 2020 | Polisi Perlindungan Data Peribadi dan Notis Polisi Privasi
 18. Pekeliling Pentadbiran 18 / 2020 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik, Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana UNIMAS
 19. Pekeliling Pentadbiran 19 / 2020 | Pengukuhan Pelaksanaan Pemberian Elaun Dalam Perkhidmatan Awam
 20. Pekeliling Pentadbiran 20 / 2020 | Pelaksanaan Pelarasan Gaji ke Gaji Permulaan Bagi Menggantikan Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG)
 21. Pekeliling Pentadbiran 21 / 2020 | Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) Untuk Warga UNIMAS Yang Menetap di Kampung Haji Baki, Kuching Bagi Menghadapi Penularan Jangkitan Covid-19
 22. Pekeliling Pentadbiran 22 / 2020 | Pemakluman Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional UNIMAS
 23. Pekeliling Pentadbiran 23 / 2020 | Pemakluman Garis Panduan Bagi Pembayaran Balik Yuran Tahunan Keahlian Badan-Badan Profesional Kepada Staf UNIMAS
 1. Pekeliling Bendahari 1 / 2016 | Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan
 2. Pekeliling Bendahari 2 / 2016 | Tatacara Perolehan Universiti Malaysia Sarawak
 3. Pekeliling Bendahari 3 / 2016 | Kadar dan Kaedah Bayaran Balik Terhadap Rayuan Kes-Kes Kehilangan Aset Alih UNIMAS (Post-Doctoral)
 4. Pekeliling Bendahari 4 / 2016 | Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan
 5. Pekeliling Bendahari 5 / 2016 | Penambahbaikan Proses Pembayaran Elaun Lebih Masa (EKLM)
 6. Pekeliling Bendahari 6 / 2016 | Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan, UNIMAS
 7. Pekeliling Bendahari 7 / 2016 | Bayaran Bil / Invois Bagi Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja UNIMAS
 8. Pekeliling Bendahari 8 / 2016 | Pindaan Perjalanan Udara (Dalam dan Luar Negara) Dalam Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan
 9. Pekeliling Bendahari 9 / 2016 | Program Pelajar dan Pusat Tanggungjawab Yang Dikenakan Sewaan Bagi Penggunaan Ruang, Kemudahan dan Peralatan DeTAR Putra
 10. Pekeliling Bendahari 10 / 2016 | Pemakluman Bagi Penamaan Jalan Raya Kepada Penyumbang Endowmen Universiti Malaysia Sarawak
 11. Pekeliling Bendahari 11 / 2016 | Pesanan Rasmi Belum Berbayar
 12. Pekeliling Bendahari 12 / 2016 | Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil. 3/2016, Universiti Malaysia Sarawak
 13. Pekeliling Bendahari 13 / 2016 | Panduan Penutupan Akaun di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
 14. Pekeliling Bendahari 14 / 2016 | Pindaan Tatacara Pengurusan Aset Alih UNIMAS
 15. Pekeliling Bendahari 15 / 2016 | Pengurusan Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan AP58(a) dan AP58(b)
 16. Pekeliling Bendahari 16 / 2016 | Tuntutan Balik Pembelian Oleh Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Untuk Aktiviti/Program Universiti
 17. Pekeliling Bendahari 17 / 2016 | Pekeliling Bendahari Bil.17/2016 - Garis Panduan Pengurusan Akaun Enterprise Pusat Tanggungjawab (PTj) di bawah Pengurusan UNIMAS Holdings Sdn Bhd